Udalosti

Náš klub má nové vedenie

  • Vytlačiť

Dňa 10.4.2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie nášho klubu. Najvýznamnejším bodom zhromaždenia bola Voľba výkonných orgánov na ďalšie volebné obdobie. Po 40-tych rokoch došlo k zmene vedenia klubu. Súčasného predsedu Gejza Plichtu, ktorý sa dobrovoľne vzdal funkcie, nahradil novozvolený predseda Milan Lukáč. Gejza Plichta ostáva čestným predsedom klubu.

Ďakujeme Gejzovi Plichtovi za 40-ročné pôsobenie vo vedení klubu a tiež Michalovi Fundjovi a Tiborovi Harmathovi
za dlhoročné pôsobenie vo výbore klubu.

Ďakujeme im za obetavú a svedomitú prácu pri organizovaní turistických podujatí pre členov klubu i širokú verejnosť, za ich reprezentovanie a propagáciu turistiky v okolí mesta Dobšiná. Osobitné poďakovanie im patrí za podporu vybudovania
a udržiavania turistickej chaty Rita a jej okolia na Čuntave.

Výbor KSTD