Udalosti

Poďakovanie

  • Vytlačiť

Klub slovenských turistov Dobšiná (KST-D) ďakuje Mestu Dobšiná a Mestským lesom Dobšiná, s.r.o. za finančnú a vecnú pomoc nášmu KST-D v roku 2016.

Ďalej ďakujeme aj všetkým priaznivcom prírody a turistiky, ktorí sa podieľali na činnosti nášho KST-D svojou účasťou na brigádnických akciách a pri udržiavaní turistickej chaty Rita a jej okolia na Čuntave.

Organizačný výbor KST