Vítame Vás na stránke Klubu slovenských turistov Dobšiná

 

 V roku 2012 sme oslavovali 90. výročie založenia organizovanej turistiky v Dobšinej. 

 Bližšie informácie o priebehu osláv a odovzdávaní ocenení nájdete v časti 90 rokov KST.

Udalosti

Poďakovanie

Klub slovenských turistov Dobšiná (KST-D) ďakuje Mestu Dobšiná, Mestským lesom Dobšiná, spol. s r.o. a PODNIKU SLUŽIEB mesta Dobšiná s.r.o za finančnú a vecnú pomoc nášmu KST-D v roku 2018.

Ďalej ďakujeme aj všetkým priaznivcom prírody a turistiky, ktorí sa podieľali na činnosti nášho KST-D svojou účasťou na brigádnických akciách a pri udržiavaní turistickej chaty Rita a jej okolia na Čuntave.

Organizačný výbor KST