Staňte sa členom nášho klubu

 

Staňte sa členom nášho klubu

 

 

Ako sa stať členom klubu.

Vyplnenú prihlášku zaniesť hospodárovi klubu p. Renáte Csobádiovej.
Tlačivo „Prihláška do Klubu slovenských turistov“ je dostupné na stiahnutie vo formáte .xls na internetovej stránke Klubu slovenských turistov www.kst.sk alebo aj priamo pri hospodárovi klubu.

Schvaľovanie za člena klubu sa uskutočňuje raz ročne v mesiaci apríl, na valnom zhromaždení klubu. Po schválení za člena klubu, je potrebné k prihláške doložiť fotografiu (3×3,5cm), zaplatiť jednorazový klubový poplatok 3 € a ročný členský poplatok.

Ročné členské poplatky pre rok 2019:

  • základné 11 €,
  • deti do 15 rokov 5 €,
  • študenti od 16 do 26 rokov, okrem študentov externého štúdia 7 €,
  • dôchodcovia od 62 do 69 rokov 7 €,
  • dôchodcovia od 70 rokov 5 €,
  • držitelia ZŤP a ZŤP-S 5 €.

 

Výhody pre členov klubu.

 

Členská základňa: Zoznam členov klubu