Zimná turistika

ZIMNÁ TURISTIKA

 

Väčšinu značkovaných turistických trás v okolí Dobšinej a Čuntavy je možné absolvovať aj v zime na bežkách. KSTD každoročne organizuje výstup na Stolicu - lyžiarsky prechod obvykle po trase: Javorinka – Severná lúka – Stolica – Ždiarik – Mlynná – Rejdová. Občas aj po zmenenej náročnej trase: Besník – Kyprov – Slanské sedlo – Stolica – Mlynná – Rejdová alebo veľmi náročnej trase: Rejdová – Mlynná – Stolica – Čuntava – Dobšiná.

Tento prechod sa uskutočňuje obvykle v predposledný deň v roku. Najmasovejšou akciou v zimnom období organizovanou KSTD je prechod po hrebeňovke Cesty hrdinov SNP (Dobš. kopec–Besník) - Zimný prechod Slovenským rudohorím po trase: Dobšinský kopec – Čuntava – Dobšiná a pre menej náročných po trase: Besník - Čuntava - Dobšiná. Dňa 15.1.2011 sa uskutočnil 40. ročník tohto prechodu.