Vítame Vás na stránke Klubu slovenských turistov Dobšiná

 

 V roku 2012 sme oslavovali 90. výročie založenia organizovanej turistiky v Dobšinej. 

 Bližšie informácie o priebehu osláv a odovzdávaní ocenení nájdete v časti 90 rokov KST.

Udalosti

Poďakovanie

Klub slovenských turistov Dobšiná (KST-D) ďakuje Mestu Dobšiná za finančnú a vecnú pomoc nášmu klubu v roku 2019.

Ďalej ďakujeme aj všetkým priaznivcom prírody a turistiky, ktorí sa podieľali na činnosti nášho KST-D svojou účasťou na brigádnických akciách a pri udržiavaní turistickej chaty Rita a jej okolia na Čuntave.

Organizačný výbor KST