Staňte sa členom nášho klubu

 

 

Ako sa stať členom klubu.

Vyplnenú prihlášku zaniesť hospodárovi klubu p. Jozefovi Gorejovi.
Tlačivo „Prihláška do Klubu slovenských turistov“ je dostupné na stiahnutie vo formáte .xls na internetovej stránke Klubu slovenských turistov www.kst.sk alebo aj priamo pri hospodárovi klubu.

Schvaľovanie za člena klubu sa uskutočňuje raz ročne na valnom zhromaždení klubu, v prípade, ak sa VZ kvôli pandémii nemôže uskutočniť, nových členov schvaľuje výbor KST Dobšiná. Po schválení za člena klubu, je potrebné k prihláške doložiť fotografiu (3×3,5cm), zaplatiť jednorazový klubový poplatok 3 € a ročný členský poplatok.

Ročné členské poplatky za rok 2022:

  • základné 15 €,
  • deti do 15 rokov 5 €,
  • študenti od 16 do 26 rokov, okrem študentov externého štúdia 10 €,
  • dôchodcovia od 62 do 69 rokov 10 €,
  • dôchodcovia od 70 rokov 5 €,
  • držitelia ZŤP a ZŤP-S 5 €.

Členské za rok 2022 je potebné zaplatiť do 28.2.2022:

  • prevodom na účet KST Dobšiná: SK19 0900 0000 0005 1003 1675
    V správe pre prijímateľa uveďte: členské KST 2022, vrátane osôb za ktoré poukazujete členské
  • osobne po dohode s Jozefom Gorejom (+421 915 254 856) alebo Dagmar Šmelkovou (+421 904 347 375)

V prípade, ak nebude možné pre opatrenia RÚVZ uskutočniť Valné zhromaždenie, známky aj potrebné informácie pre členov KST Dobšiná budú doručené do poštových schránok.

 

Výhody pre členov klubu.

 

Členská základňa:Zoznam členov klubu